Titelbild

Adolfs-Gustav-Torg

Riksdagshuset Stockholm Jakobskirche
Stockholm Adolfs-Gustav-Statue