Titelbild

Nobelmuseum

Stockholm Nicokaikirche Stockholm Stockholm Stortorget
Stockholm Nobelmuseum